ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon - Vizyon

MİSYON

Ankara’nın tarihi, kültürel ve doğal mirasını korumak, geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak, turizmi çeşitlendirmek, tanıtmak, pazarlamak; kültür ve turizm alanındaki faaliyetlerle ilgili kurumlarla iş birliği yaparak koordinasyonu sağlamak.


VİZYON

Ankara’nın yaşayan ve gelişen bir kent olarak; kültür ve turizm alanında sahip olduğu değerlerle kısa sürede markalaşmasını ve sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile dünya turizminden alacağı payı arttırarak; küresel başkentler arasında yer almasını sağlamaktır.