ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kalecik

Nüfusu: 12.941 kişi
Yüzölçümü: 1.318 km2
Rakımı: 725 m
Şehir Merkezine Uzaklığı: 71 km

Araştırmacılar ve tarih bilimciler Kalecik ve civarının ilk kez M.Ö. 3.500–4.000 yılları arasında erken Kalkolitik dönemde iskan gördüğünü tahmin etmektedirler. Kalecik ve çevresinin Hititler tarafından yerleşim merkezi olarak kullanıldığı bilinmekte ve bölgede M.Ö. 4.000 yıllarında Friglerin yaşadığı bulunan tarihi eserlerden anlaşılmaktadır.

Anadolu topraklarına Trakya üzerinden ayak basan Galatlar, Ankara ve Kalecik çevresine hakim olmuşlardır. Galatlar döneminden sonra Kalecik ve civarı Roma imparatorluğunun, ardından da Bizans imparatorluğunun hakimiyetine girer. Kalecik ve civarının Türkler tarafından fethi 1075 yılında gerçekleşir. Bu bölgenin ünlü Türk büyüğü Battal Gazi tarafından Bizanslılardan aldığı bilinmektedir. 1243 yılında yapılan Kösedağ Meydan Savaşında Selçuklu Orduları Baycu Noyan yönetimindeki Moğol kuvvetlerine yenilince Kalecik ve çevresi de onların yönetimine girer.

Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Çandaroğulları Beyliğine son verince kent Osmanlı yönetimine katılır. Bu dönemde Kalecik ticari yönden çok gelişmiş bir merkezdir ve “Küçük Mısır“ adıyla ünlenmiştir.

Ankara’nın kuzeydoğusunda yer alan ilçe, doğu yönünde Sulakyurt, batı yönünde Çubuk ve Akyurt, kuzey yönünde Çankırı il merkezi ve Şabanözü ilçesi, güney yönünde ise Kırıkkale ili ve Elmadağ ilçeleri ile çevrilmiştir. Kızılırmak nehri ilçenin topraklarında kuzeygüney yönünde akar.

Hasbey, Saray, Tabakhane Camisi, Kazancıbaba ve Alişoğlu Türbesi ile Kızılırmak nehri üzerindeki Develioğlu Köprüsü ve Kalecik Kalesi belli başlı tarihi eserleridir.

Halk oyunları, giyimi tarzı, türküleri ve mutfak özellikleri göz önüne alındığında ilçenin halk kültürünün İç Anadolu halk kültürü ile örtüştüğü görülür. İlçede tabakçılık, bakırcılık ve kumaş dokumacılığı oldukça gelişmiştir. Son yıllarda gelişim gösteren bağcılık, kendisini daha çok Kalecik Karası adıyla bilinen şarab üretimi ile göstermektedir.

İlçenin İdari Yönetimi

Yönetim Biriminin Adı :Tel No:Faks No:
Kaymakamlık857 10 12857 11 13
Belediye Başkanlığı857 10 36857 10 16
Cumhuriyet BaşsavcılığıSnt: 858 09 03, Makam: 857 10 15
Halk Eğitim Müdürlüğü857 10 43857 15 30
İlçe Emniyet Müdürlüğü857 00 53857 10 31
İlçe Kütüphane Müdürlüğü857 15 31-
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü857 10 04857 14 11
İlçe Sağlık Müdürlüğü857 13 21857 15 19
Jandarma Komutanlığı857 10 05-

  • kalecik-1.jpg..
  • kalecik-2.jpg..
  • kalecik-3.jpg..
  • kalecik-4.jpg..
  • kalecik-5.jpg..
  • kalecik-6.jpg..