ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sincan

Nüfusu                             : 549.108 kişi
Yüzölçümü                      : 874 km2
Rakımı                             : 855 m
Şehir Merkezine Uzaklığı: 27 km

Sincan’ın ilk yerleşik tarihi ve uğradığı değişimler hakkında belgeye dayanan kesin bilgiler bulunmamaktadır. Sincan ile ilgili ilk belge 31.12.1892 tarihinde İstanbul-Bağdat tren yolunun Sincan köyünden geçmesi ile başlar. Sincan çevresinde yapılan bazı kazılarda Selçuklulara ait eserlerin bulunması XI. yüzyılda Sincan ve çevresinde yerleşim olduğuna dair önemli ipuçları vermektedir. 1926 yılı Devlet Demir Yolları Arşivlerinde “hattın devamında 8–10 hanelik bir köy, hatta yakın olan bir de cami var” şeklinde yazılmaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında 28 hane ve 1 mescitten ibaret olan Sincan 1935 yılında yapılan nüfus sayımında 305 kişi olarak tespit edilmiştir. Sincan’ın bilinen tarihi ise 1936 yılında Ankara Valiliği tarafından örnek köy olarak planlanıp, 1939 yılında ise Romanya’dan gelen 100 göçmen ailenin yerleştirilmesi ile başlamaktadır. 1950 yılına gelindiğinde nüfusu 1.258 kişiye ulaşmıştır.

Sincan İstanbul-Ankara tren yolu ile Ankara-Beypazarı-Ayaş Devlet Karayolu üzerinde olması sebebiyle kısa zamanda hızlı bir şekilde gelişmiş olup, buna paralel olarak 1956 yılında Yenimahalle ilçesine bağlı Bucak Merkezi’ne dönüştürülmüş ve aynı yıl içinde de Belediye teşkilatı kurulmuştur. 30.11.1983 tarih ve 2963 sayılı yasa ile Sincan ilçe haline dönüştürülmüştür. Bakanlar Kurulu’nun 08.03.1988 gün ve 88/12721 sayılı kararı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınmıştır.

İlçe yüksek sıra dağlardan uzakta, doğudan batıya doğru eğimi azalan bir ova görünümündedir. Ovanın çevresinde en yüksek nokta 1.248 m yüksekliği olan Meşe doruğu ve ilçenin kuzeyinde yer alan Belören (1.150 m) dağıdır. İlçede karasal bir iklim görülür. Bozkırı tüm özellikleriyle Akıncı ovasında görmek mümkündür. Sincan’ı çevreleyen akarsular Ankara ve Ova çayıdır. İlçede Susuz göl yer alır. İlçenin kuzeyine doğru gidildikçe iklim sertleşir. Bölge sulak bir arazide olduğu için tarımda özellikle sebzecilikte önemli bir pazar payına sahiptir.

5747 sayılı kanunun 2. maddesi gereğince ilçeye bağlı Yenikent ilk kademe belediyesi ile Polatlı ilçesine bağlı olan Temelli belediyesinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Sincan ilçesine bağlanmıştır. İlçeye bağlı belde ya da köy bulunmamaktadır.

1938 yılında ilçeye Atatürk’ün emri ile Romanya’nın Köseabdi bölgesinde gelen 100 hanelik göçmen grubu yerleştirilir. Bu kişiler gelirken yanlarında Lale soğanlarını da getirirler. Bu kültür bitkisi adına 1971 yılından itibaren “Lale Festivali” kutlanmaktadır. Bu kapsamda her yıl Haziran ayı içinde çeşitli etkinlikler, konserler, sergiler, tiyatrolar, sevgi yürüyüşleri, yarışmalar ve tanıtım programları da yapılmaktadır. İlçenin bir diğer etkinliği de Yenikent ilçesinde düzenlenen “Kavun Festivali”dir.

İlçenin İdari Yönetimi

Yönetim Biriminin Adı :Tel No:Faks No:
Kaymakamlık270 27 80271 85 84
Belediye Başkanlığı269 38 38271 73 60
Cumhuriyet Başsavcılığı272 65 10272 65 10
İlçe Emniyet Müdürlüğü271 41 41270 29 38
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü271 21 02270 29 71
İlçe Sağlık Müdürlüğü273 45 65273 03 73
Jandarma Komutanlığı273 99 44273 81 54


  • sincan-1.jpg..
  • sincan-2.jpg..
  • sincan-3.jpg..
  • sincan-4.jpg..
  • sincan-5.jpg..