ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Evren

Nüfusu                              : 3.045 kişi
Yüzölçümü                       : 218 km2
Rakımı                              : 900 m
Şehir Merkezine Uzaklığı: 178 km

İlçenin tarihi Hititler dönemine kadar uzanır. Bu uygarlıktan sonra bölgede sırayla Asurlular, Frigyalılar, Romalılar, Persler, Bizanslılar, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Anadolu Beylikleri hüküm sürmüşlerdir.

Evren ve çevresi Fatih Sultan Mehmed döneminde, 1467 yılında Osmanlı egemenliğine girmiştir. İlçenin eski adı Çıkınağıl’dır. Bu isim “dağınık durumda olan ağılların ve evlerin daha iyi korunabilmesi için bir araya toplanması“ anlamına gelen “çokumağıl “ kelimesinden gelmektedir.

Osmanlı arşivlerinde “çıkınağıl” ismine pek rastlanmamıştır. Bu yöreye en çok etki eden Kızılırmak nehridir. Çevrede rastlanılan höyük, kilise ve kale kalıntıları bu yörenin İslamiyet öncesi dönemde de iskan yeri olduğunu göstermektedir. Osmanlı arşivlerinin incelenmesi sonucu, yörede yaşayan halkın “Şerefli” aşiretinden geldiği anlaşılmıştır.

İlçenin eskiyerleşim yeri şimdi Hirfanlı Barajının suları altındadır. Yeni yerleşim alanı ise eskiyerleşim alanının 4 km kadar güneyindedir. 1957 yılında yeni yerine yerleşen ilçe, büyüme ve gelişmeye uygun bir şekilde kurulmuştur.

İlçe 1983 yılına dek Çıkınağıl ismini korumuş, bu yıl içinde ise zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in soyadına atfen adı Evren olarak değişmiştir. 1990 yılında çıkarılan bir yasa ile ilçe statüsüne kavuşmuştur.

İlçe sınırları içinde Evren-Sarıyahşi yolu üzerinde, ilçeye 2 km uzaklıkta bir höyük vardır. Höyük ve çevresi 1. derece sit alanı ilan edilmiştir. Burada (M.Ö.) ilk bin yıla ait seramik kalıntıları bulunmuştur. Çatalpınar köyünün 2 km güneybatısında bulunan Sığırcık Kalesi Geç Bizans dönemi ve Osmanlı dönemine aittir. Yıkıntı halindedir. Bu kaleden sadece bir kulesinin 8 m yüksekliğinde duvarı kalmıştır.

Kızılırmak ve Hirfanlı Baraj gölü ilçenin turizmi açısından önemlidir. Göl kıyısında yer alan konaklama tesisleri ve piknik alanları çevre insanını buraya çekmektedir. Göl kenarında plaj niteliğinde, suya girilebilecek yerler de bulunmaktadır.

İlçenin İdari Yönetimi

Yönetim Biriminin Adı :Tel No:Faks No:
Kaymakamlık893 57 57893 52 55
Belediye Başkanlığı893 50 01893 50 01
Cumhuriyet Başsavcılığı893 64 18 – 687 64 19  
Halk Eğitim Merkezi893 54 86 
İlçe Emniyet Müdürlüğü893 56 26893 55 57
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü893 52 64 
Jandarma Komutanlığı893 51 12893 50 05
Sağlık Grup Başkanlığı893 50 69 


EVREN İLÇESİ.jpg