ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Şereflikoçhisar

Nüfusu                              : 33.310 kişi
Yüzölçümü                       : 1.520 km2
Rakımı                              : 975 m
Şehir Merkezine Uzaklığı: 148 km

M.Ö. 1400 ile 1300 yılları arasında kurulmuş bir yerleşim merkezidir. Selçuklu imparatorluğunun son zamanları ile Osmanlı Beyliğinin ilk zamanlarında adı Koçhisar idi. Selçuklu imparatorluğu döneminde ilçede yer alan tepenin etrafında bir kale ve daha yüksekteki tepede de ikinci bir kale daha bulunmaktaydı. Hisar kelimesini “kale”, koç kelimesini de “çift” anlamında kullanan Türkler, bu iki kelimeyi birleştirmişler ve kente “çift kaleli şehir“ anlamına gelen Koçhisar adını vermişlerdir.

Bugünkü Koçhisar ilçesi, Fatih Sultan Mehmet zamanında Konya ilinin Aksaray sancağına bağlıydı. Daha sonra kurulan Esb-Kesan (Kulu) ilçesine bağlı bir belde oldu. Kısa bir süre Konya ilinin Cihanbeyli ilçesine bağlı kalan Koçhisar, 1891 yılında ilçe haline gelerek Konya iline, 1933 yılında da Ankara iline bağlanmıştır. İlçe, Ankara ilinin Bala ve Evren ilçeleri ile Kırşehir ilinin Kaman ilçesi, Aksaray ilinin Ağaçören ve Sariyahşi ilçeleri ve Konya ilinin Kulu ilçesi ile komşudur.

1642 m2 yüzölçümü ile Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü ilçe sınırları içinde yer alır. İlçenin kuzey yönünde yer alan Hirfanlı Baraj gölünden sulama yapmakta kullanılmakta ve balık üretilmektedir.

Tuz Gölü, Kurşunlu Camii, Koçhisar Kalesi ve Parlasan Kalesi ilçenin tarihi ve turistik zenginliklerini oluşturur.

Ekonomik etkinliklerin başında tarım ve hayvancılık gelir. Buğday, arpa, nohut, mercimek, ayçiçeği ve şeker pancarı en çok üretilen tarım ürünleridir. Hayvancılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla suni tohumlama yöntemi kullanılmakta, ayrıca; kredili besicilik denilen üretim modeli yaygınlaşmaktadır.

İlçenin İdari Yönetimi

Yönetim Biriminin Adı :Tel No:Faks No:
Kaymakamlık687 17 73688 08 38
Belediye Başkanlığı687 17 44–45687 03 11
Cumhuriyet Başsavcılığı687 64 18687 64 84
Halk Eğitim Merkezi687 17 83687 17 83
İlçe Emniyet Müdürlüğü687 86 10687 86 14
İlçe Kütüphane Müdürlüğü687 23 17687 23 17
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü687 17 84687 86 05
İlçe Sağlık Müdürlüğü687 18 28687 18 07
Jandarma Komutanlığı687 17 49687 23 16