ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KALECİK KARASI

Ankara’ya özgü başka bir meyve bitkisi de “Kalecik Karasıadıyla bilinen üzüm türüdür. Kalecik Karası, Kızılırmak vadisinin Ankara ili Kalecik ilçesi sınırları içinde yetiştirilen, yöresel koşullarda gösterdiği performansı ile ülkemizin önemli bir kırmızı şaraplık üzüm çeşididir. Bitki dikildikten sonra 3 yıl içinde uzum vermeye başlar. 1 dekar alandan yaklaşık 1 ton urun alınır, 1 kg üzümden ise 1 şişe şarap yapılabilir. İlçe topraklarının buyuk bolumu kahverengi veya kırmızı- kahverengi topraklardan oluşur. Kalecik Karasının kendine özgü bileşimi bol miktarda kalsiyum içeren bu toprak türünden kaynaklanır. Bu topraklar kendine göre iklimsel özellik gösteren bölgelerden oluşur. İlçeyi boydan boya gecen Kızılırmak nehrinin oluşturduğu özel mikro-klima, bu toprak özellikleri ile birleşerek Kalecik Karasının ülkenin en önemli kırmızı şaraplık üzümü özelliği kazanmasına neden olur. Başka coğrafi alanlara taşınan üzüm fidesi Kalecik Karası bitkisi olma özelliğini kaybetmektedir. Bir başka deyişle,Kalecik Karası kırmızı şarabı sadece Kalecik ilçesinde yetiştirilen üzümlerden elde edilebilir.