ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi ve Kültürel Değerler

GÜVENLİK ANITI:

Kızılay semtinde Güven
Park içinde yer alır. 1935 yılında Ankara taşından
yapılmıştır. Türk ulusunun polis ve jandarmaya
bir armağanı olduğundan dolayı Emniyet
Anıtı da denilmektedir. Anıtın Kızılay’a bakan
yönünde, güveni temsil eden bir sopayı eline
alan kuvvetli genç erkek heykelleri yer almıştır.
Bu heykellerin altında Atatürk’ün “ Türk, Öğün,
Çalış, Güven” sözleri tunç harfl erle yazılmıştır.
Bu yazının sağında, Türk Polisinin solunda Türk
Jandarmasının halka olan yardımlarını gösteren
çeşitli kabartmalar yer alır. Anıtın Bakanlıklar
semtine bakan yönünde ise; Atatürk’ün
Kurtuluş Savaşında ve inkılap hareketlerinde
beraber bulunduğu arkadaşları belirtilmektedir.
Heykellerin altında anıtın yapılış tarihi olan
1935 yılı Romen rakamları ile yazılıdır. Sağ tarafta
insan zekasını betimleyen, sol tarafta ise
çiftçinin tarım çalışmalarını gösteren kabartmalar
yer almıştır.

MİMAR SİNAN ANITI:Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesinin bahçesinde yer alır. 1956 yılında
Türkiye Emlak ve Kredi Bankası tarafından
heykeltıraş Hüseyin Anka’ya yaptırılmıştır.
Atatürk’ün, Türk Tarih Araştırma Kurumu’na
ilettiği ve sözlerini kendi el yazısı ile “T.T.A.K.
Sinan’ın heykelini yapınız. K. Atatürk: VIII 1935
saat 22.50” şeklinde yazdığı vasiyetini, sadece
bu banka yerine getirmiştir.
Heykelin ağırlığı 7 ton ve tabanı ile birlikte yüksekliği
4.30 m’dir. Mermer tabanının ön yüzünde
“Mimar Koca Sinan 1490–1588 Türkiye Emlak
Kredi Bankasının ilim ve sanat camiasına armağanıdır”
oyma yazısı vardır. Tabanı üzerinde
ünlü mimarımız Mimar Sinan’ın (1490–1588)
ayakta duran, kendisine has giysileriyle mermer
heykeli bulunmaktadır.


MİTHAT PAŞA ANITI: