ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Hizmet Standartları

"KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK" GEREĞİNCE
ANKARA KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

İLK MÜRACAT YERİ

HİZMETİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Arazi İnceleme Başvurusu

1-Dilekçe

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

 

 

10 Gün

 

 

2

Şahıslar Tarafından Müzeye Teslim Edilen Eski Eserler

1-Dilekçe

2- EserKültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı İlgili Müze Müdürlükleri

 

 

 

7 Gün

 

 

3

Koleksiyonerlik Başvurusu

1-Dilekçe

2-3 adet fotoğraf

3-Adli sicil kaydı

4-Var ise eser listesi ve fotoğraf

5-Nüfus cüzdanı fotokopisi

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

15-30 Gün

4

Define Arama Başvurusu

1-Dilekçe

2- Harita Krokisi

3- İzin belgesi veya vekaletname

İlçe Kaymakamlığı

ya da

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

 

 

7 Gün

 

 

 

 

5

Bilimsel Araştırma

Başvurusu

1-Dilekçe

 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı İlgili Müze Müdürlükleri

15 Gün

6

Müze ve Örenyerleri Ziyaret Talebi

1-Dilekçe

 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

 

 

7 Gün

 

 

 

7

 

 

 

Özel Müze Açma Talebi

1- Dilekçe

2- Ada Parsel Bilgileri

3- Eser Bilgisi

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

 

 

7 Gün

 

8

Müze Salon Tahsisi

1-Dilekçe

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

 

 

15 Gün

 

 

9

Kültür Yatırım ve Girişimleri (Özel Müzeler) Gelir Vergisi Stopajı

Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle

Enerji Desteği Uygulaması

 

1-Dilekçe

 

2-Enerji Desteği Talebi İnceleme Formu

 

3-Taahhütname

 

4-Elektrik ve Doğalgaz Fatura Dekontu

 

5-Ödeme Makbuzu

 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ay

 

 

 

 

 

10

İllerde Verilen Sertifikalar
(Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar)

https://online.telifhaklari.gov.tr

adresi üzerinden;

 

1-Talep formu ve taahhütname

 

2-Yetkilinin T.C. Kimlik Numarasının beyanı

 

3- Vergi numarası beyanı

 

4-Vekaletname - İmza Sirküsü ve Kurumca verilen Yetki Belgesi ile başvurulur.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

1 Gün

 

 

06.07.2021 tarih ve 31533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, bu değişikliğin yürürlük tarihi 01.01.2022 olarak kabul edilmiştir.

 

 

 

 

11

Çekim İzni Talebi

Ankara İl Sınırları İçinde Açık Alanda Yapılacak Çekimler İçin;

 

https://cekimizni.ktb.gov.tradresinden başvuru yapılmaktadır.

İstenilen belgeler sistemde belirtilmiştir.

 

Müzelerde Yapılacak Çekimler İçin;

 

 

1-Dilekçe

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

 

 

 

5 Gün

 

 

 

12

Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları
(Tezhip, Minyatür, Ebru, Sedef Kakma )

1- Dilekçe

 

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 

3- Fotoğraf (1 Adet)

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

1 Gün

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

Özel Tiyatrolara Yapılan Yardımlar

 

 

 

 

1-Dilekçe (oyunun oynanmasından 5 gün önce olmak koşuluyla)

 

 

 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

5 Gün

 

 

 

 

 

 

 

9

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar

 

1-Müracaatlar en az iki ay önceden yapılmak zorundadır.


2-Dilekçe

 

 


3- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

 

4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.)


5- Mülki İdare Amirliği'nden (Valilik-Kaymakamlık) alınan izin belgesi.

 

6- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğü'ne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Turizm ve Seyahat Acentası İşletme Belgesi Teslimi

1- Dilekçe


2- Ticaret Sicil Gazetesi


3- Banka Dekontu

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

1 Gün

11

Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Konaklama, Yeme İçme ve Eğlence Tesisleri

1-İşletme ve İşletmeci Bilgi Formu


2- Ticaret Sicil Gazetesi

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Gün

 

 

 

 

 

 

 

12

Konaklama Tesisleri

Elektrik Enerjisi Desteği (Teşvik)

1- Dilekçe
2- Ticaret Sicil Gazetesi
3- İmza Sirküleri
4-Turizm İşletme Belgesi fotokopisi
5- Beyan ve Taahhütname
6- İşletme Bilgileri

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

3 Ay

 

Turizm İşletmesi Belgeli (Çevreye Duyarlı Konaklama Tesislerinde) Bu Uygulama 23/10/2018 Tarihli ve 191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Kaldırılmıştır.

13

Turizm Amaçlı İstatistiki Bilgi ve Belge Talebi

1- Dilekçe

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

1 Gün

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

Kudret CABILAR

 

Görev Ünvanı

Şube Müdürü

İl Müdür Yardımcısı

Adresi

Anafartalar Cad. No: 65 Ulus-Ankara

Anafartalar Cad. No: 65 Ulus-Ankara

Telefon Numarası

415 48 07

415 48 06

Faks Numarası

415 49 98

415 49 98

E-Posta Adresi

iktm06@ktb.gov.tr

iktm06@ktb.gov.tr