ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Hizmet Standartları

"KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK" GEREĞİNCE
ANKARA KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSUSIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİLK MÜRACAT YERİHİZMETİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMA SÜRESİ
1Arazi İncelemeleri İle İlgili Talepler1-Dilekçe
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü10 Gün
2Şahıslar Tarafından Müzeye Teslim Edilen Eski Eserler1-Dilekçe
2-Kıymet takdiri yapılarak şahısa bilgi verilmesi
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
Müzeler
1 Gün
3İllerde Verilen Sertifikalar
(Tüzel Kişiler, Dernekler, Vakıflar)
1-Talep formu ve taahhütname
2-Yetkilinin T.C. Kimlik Numarasının beyanı
3- Vergi numarası beyanı
4-Ticaret ve Esnaf Odası Faaliyet Belgesi/ Kuruluş Tüzüğü/ Vakıf Senedi
5- Sicil Gazetesi
6-Fikir ve Sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları (kiraya veren yerler için) kiralama haklarının devraldığını gösterir yetki belgesi
7- Banka Dekontu
8- CD ve materyallerin üçüncü şahıslara kiralama yetki belgesi (sadece kiralama yapan işletmelerden istenir)
9-İşyeri açma ruhsatı
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
18.04.2005 tarih ve 25790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sertifika Yönetmeliği" 6. Maddesi
1 Gün
4Çekim İzni Talebi1- Dilekçe
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü1 Gün
5Geleneksel El Sanatları Kurs Kayıtları
(Tezhip, Minyatür, Ebru, Sedef Kakma )
1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2- Fotoğraf (1 Adet)
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü10 Dakika
6Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan YardımlarYerel Yönetimler, Dernek ve Vakıflar için:
1- Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.
2- Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)
3- Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.)
4- Mülki idare amirliği'nden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.
5- Etkinlik tarihinin değişmesi halinde , İl Müdürlüğü'ne yazılı olarak öncedenbilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğindenalınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığagönderilecektir.

Ayrıca;


6- Dernek ve Vakıflar için, Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve İl Dernekler Müd. tarafından gerçekleştirilebilir)
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü1 Gün
7Turizm ve Seyahat Acentası İşletme Belgesi Teslimi1- Dilekçe
2- Ticaret Sicil Gazetesi
3- Banka Dekontu
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü10 Dakika
8Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli Konaklama, Yeme İçme ve Eğlence Tesisleri1- İşletme ve İşletmeci Bilgi Formu
2- Ticaret Sicil Gazetesi
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü10 Dakika
9Elektrik Enerjisi Desteği (Teşvik)1- Dilekçe
2- Ticaret Sicil Gazetesi
3- İmza Sirküleri
4-Turizm İşletme Belgesi fotokopisi
5- Beyan ve Taahhütname
6- İşletme Bilgileri
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü3 Ay
10Turizm Amaçlı İstatistiki Bilgi ve Belge Talebi1- Dilekçe
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü1 Gün


İlk Müracaat Yeriİkinci Müracaat Yeri
Adı ve SoyadıSuna Güneş GERÇİKYılmaz UZUNÖZ
Görev ÜnvanıŞube Müdürü V.İl Müdür Yardımcısı
AdresiAnafartalar Cad. No: 65 Ulus-AnkaraAnafartalar Cad. No: 65 Ulus-Ankara
Telefon Numarası310 87 87/141310 87 87/108
Faks Numarası310 03 42310 03 42
E-Posta Adresiiktm06@ktb.gov.triktm06@ktb.gov.tr