ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Anıtkabir

ANITKABİR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder
Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938
tarihinde ebediyete ulaştı. 11 Kasım günü
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı ve İsmet
İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından
Atatürk’ün defi n işlemleri başladı. Ata’nın naaşı 19
Kasım 1938 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda top
arabasına konarak Sarayburnu’na getirildi. Tabut
burada önce Zafer torpidosuna daha sonra Yavuz
Zırhlısına kondu. Zırhlıya Hamidiye, Zafer, Tınaztepe
ve 2 denizaltı gemisi ile Savarona ve yabancı
ülke gemileri eşlik ettiler. Yavuz zırhlısı İzmit Mayın
İskelesine yanaştı ve cenaze buradan İzmit
Garına ulaştırıldı. Tabut burada Ata’nın sağlığında
yurt gezilerinde kullandığı ve şu anda Ankara Gar
Binasında korunan Beyaz Trene kondu ve Ankara
Garına taşındı. Günümüzde Anıtkabir’in Barış
Kulesi’nde korunan top arabası ile I.TBMM önüne
oradan da devlet töreni ile Etnografya Müzesine
taşındı ve 21 Kasım 1938 tarihinde müzede kendisine
ayrılan yerde defnedildi. Ata’nın naaşı burada
15 yıl boyunca kalmış, bu arada da Türk Ulusu
ona bağlılığının simgesi olarak “Burada çok güzel
bir anıt mezar olur” sözünden hareketle kendisine
Rasattepe adı verilen tepede bir anıt mezar- Anıtkabir-
hazırlamıştır.
Anıtkabir, Anıt Bloğu ve Barış Parkından oluşur.
Barış Parkı, ülkemizin değişik bölgelerinden getirilen
ve dünyanın çeşitli ülkelerinden ülkelerini
temsil etmek üzere gönderilen 48.500 civarında
bitki ve ağacın bir araya gelmesiyle oluşur. Bu
park, sembolik bir “Milletler Cemiyeti” olup, Atanın
“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” ilkesini hayata geçiren
bir parktır. Tandoğan Kapısı’ndan girildiğinde Barış
Parkı içinden yürünerek Anıt Mezara uzanan
yolun iki yanında 24 Oğuz boyunu temsil eden 24
aslan heykeli yer alır. Dikdörtgen bir plan üzerine
kurulu Anıt Mezar dört yandan kolonlarla çevrilmiş
olup, duvarlarında altın yaldızlarla yazılmış Ata’nın
“Türk Gençliğine Hitabesi” ve Cumhuriyetin kuruluşunun
10. yıldönümünde söylemiş olduğu “Nutuk”
yer almaktadır. Şeref Salonu’nun zemini ve
duvarları renkli mermerlerle kaplıdır. Düz tavan
16. ve 17. yüzyılların halı ve kilim desenlerinden
oluşan mozaiklerle süslenmiştir. Tek parça kırmızı
mermerden yapılan Atatürk’ün sembolik lahdi
sadedir. Mezar Odası ise Şeref Salonu’nun altında
yer alır.
Anıtkabir içinde her biri değişik konuları işleyen,
girişten itibaren simetrik olarak yerleştirilmiş İstiklal,
Hürriyet, Mehmetçik, Zafer, Barış, 23 Nisan,
Misak-ı Milli, İnkılap, Cumhuriyet ve Müdafaa-i
Hukuk adlarında 10 adet kule bulunur. Dikdörtgen
plan üzerine kurulu, piramit çatılarla örtülü kulelerde
eski Türk kilim desenlerinden alınmış, fresk
tekniğinde geometrik süslemeler görülür. Kulelerin
iç duvarlarında o kulenin ismiyle ilgili kabartmalar
ve Ata’nın özlü sözleri yer alır. Zafer ve Barış Kuleleri
arasında II. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün
mezarı bulunur.
Tören Alanı’ndan Anıt Bloğu’na doğru bakıldığında,
sağ tarafta yer alan Misak-ı Milli kulesinin kapısından
girilen müze, 21 Haziran 1960 tarihinde
Anıtkabir Atatürk Müzesi adıyla açılmıştır. 2001
yılında Anıtkabir Komutanlığı’nın hazırladığı proje
doğrultusunda müzeye, Mozole’de yer alan Şeref
Salonu’nun altında bulunan yaklaşık 3.000 m2’lik
sütunlu alanın da eklenmesine karar verilmiştir.
Bu projenin hayata geçmesiyle müze, 5.200 m2’lik
sergi alanına ulaşmıştır. 26 Ağustos 2002 tarihinde
yeni eklenen bölümler ile birlikte müze devlet
töreniyle açılmıştır. Bu tarihten itibaren müze, Atatürk
ve Kurtuluş Savaşı Müzesi adını almıştır.
Dört bölümden oluşan müzenin ilk bölümünde
Ata’nın kullandığı eşyalar, kendisine yabancı devlet
adamları tarafından hediye edilen eşyalar ile
onun manevi evlatlarından Afet İnan, Rukiye Erkin
ve Türkiye’nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen tarafından
müzeye bağışlanan Atatürk’e ait eşyalar
bulunur. İkinci bölüm destansı Çanakkale Savaşı,
Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’u anlatan
yağlı boya tablolar ile donatılmıştır. Bu bölümde
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda
yaşanan güçlükler hissettirilmeye çalışılmaktadır.
Üçüncü bölümde Milli Mücadele ve devrimlerin
anlatıldığı galeriler ile Atatürk’ün mezar odası yer
alır. Bölüm 1919–1938 yılları arasında geçen olayları
Türkçe ve İngilizce olarak açıklamaktadır. Son
bölümde Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphanesinde
yer alan 3.123 kitabın bulunduğu Atatürk Özel
Kitaplığı yer alır. Bu bölümde yer alan bilgisayarlar,
Ata’nın hayatına ilişkin bilgileri, Anıtkabir’in yapılış
sürecini anlatan belge ve resimleri, Anıtkabir’de
yapılan törenlerin fi lmlerini içerir.

1. ANKARA-Anıtkabir.jpg

Anıtkabir portre 013.jpg

il md (84).JPG